ผลิตภัณฑ์

อกริเฟรชมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สดตามฤดูกาลไปยังกว่า 13 ประเทศทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์หลัก

หน่อไม้ฝรั่ง

กระเจี๊ยบ

ข้าวโพดอ่อน

ผลไม้

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนนิค

ผลิตภัณฑ์บรรจุกกระป๋อง