เกี่ยวกับ บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด

ริษัท อกริเฟรช จำกัด (อกริเฟรช) เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกผักและผลไม้รายใหญ่ของประเทศไทย โดยประเทศที่ส่งออกไปจะมีทั้งประเทศในยุโรป ประเทศในเอเชีย และประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก อกริเฟรชได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 และตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกผักและผลไม้ที่มีคุณภาพดีของประเทศไทย อกริเฟรชได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่ตามความต้องการของลูกค้า และขนส่งไปทางอากาศ เพื่อที่จะคงความสดใหม่และคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านการผลิตผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อที่จะตอบแทนความต้องการทั้งในยและนอกประเทศ

Read more

ภารกิจ

1. มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่ดีทั้งในด้านของคุณภาพสินค้าและคุณภาพของการบริการ

2. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอและส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read more

พันธกิจ

สินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด มีความสดใหม่ และมีความปลอดภัย

ความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้า

ความรับผิดชอบต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม

Read more

ผลิตภัณฑ์ของอกริเฟร็ช

อกริเฟร็ช เรามีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่หลากหลายชนิดตามฤดูกาลและส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังกว่า 13 ประเทศทั่วโลก