เกี่ยวกับเรา

บริษัท อกริเฟรช จำกัด (อกริเฟรช) เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกผักและผลไม้รายใหญ่ของประเทศไทย โดยประเทศที่ส่งออกไปจะมีทั้งประเทศในยุโรป ประเทศในเอเชีย และประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก อกริเฟรชได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 และตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกผักและผลไม้ที่มีคุณภาพดีของประเทศไทย อกริเฟรชได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่ตามความต้องการของลูกค้า และขนส่งไปทางอากาศ เพื่อที่จะคงความสดใหม่และคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์

อกริเฟรชมุ่งเน้นในการนำเสนอและส่งออกผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพดีและมีสารตกค้างน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านการผลิตผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อที่จะตอบแทนความต้องการทั้งในยและนอกประเทศ

ภารกิจ

1. มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่ดีทั้งในด้านของคุณภาพสินค้าและคุณภาพของการบริการ

2. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอและส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มคนยากจนในโลกโดยการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างการจ้างงานอย่างยั่งยืน รวมทั้งยึดหลักการของความยุติธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

4. มุ่งมั่นที่จะทำการค้าขายกับธุรกิจอื่น กลุ่มชุมชน และบุคคลต่างๆ เพื่อพัฒนาสภาพการค้าขององค์กรผู้ผลิตในภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวนา พนักงานและชุมชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

สินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด มีความสดใหม่ และมีความปลอดภัย

ความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้า

ความรับผิดชอบต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม