ใบรับรอง

อกริเฟรชได้รับการรับรองโดยองค์กรอาหารหลายองค์กรทั่วโลก ดังที่แสดงด้านล่างนี้

ใบรับรองโรงงาน

ใบรับรองฟาร์ม

ใบรับรองด้านสังคม และ จริยธรรม